Player Profile

Đăng nhập tài khoản Quên mật khẩu?

Thông tin sever

Version:SS6 EP9
Experience:800x
Drop:50%
Tổng số tài khoản:522
Tổng số nhân vật:778
Tổng số bang hội:16

Top Resets+

PlayerResets
TOP1390
TOP1xPK390
MinhKhang390
NeGan390
HutPin390
Vuto390
ZEUS390
Voldemort390
Boss3390
NightKing390

ADS GAME